Hudební obor

Hudbou povíš vše, nezná hranice, časová pásma, jazykové bariéry. Dokáže naladit, povzbudit i uspat. Člověk vnímající hudbu vnímá i život trochu jinak. Člověk, který dokáže rozeznít složité mechanismy hudebního nástroje, si lépe poradí i se složitými "mechanismy" praktického života.

Žáci mají možnost poznávat hudbu mnoha žánrů, získávat pod odborným vedením praktické dovednosti ve zpěvu nebo ve hře na hudební nástroje. Své "umění" mohou uplatnit v mnoha projektech. Od společného muzicírování se spolužákem, až po uplatnění ve velkých orchestrech a souborech. Je i nemalá řada těch, kteří si po absolvování naší školy zvolili profesionální hudební dráhu.