Housle

osobnost každého jedince. Děti, které se věnují hře na housle, se naučí cílevědomé práci a odpovědnosti. Housle jsou všestranně použitelný a lehce přenosný nástroj, který má velké možnosti využití od klasické hudby přes lidovou muziku, country, jazz, až po rock a populární hudbu.

Od žáka se požadují vlastnosti jako trpělivost, soustředění a odvahu pustit se do práce, která nemá okamžitý efekt. Vyučovací předmět hra na housle je koncipována tak, aby žák získal znalosti a dovednosti v sólové hře, v souhře, ve hře z listu, v komorní hře nebo v orchestru.

U žáků klademe důraz na trvalý vztah k hudbě a k houslím, chceme ho naučit správným návykům, které mu umožní samostatné studium nových skladeb a zároveň podpoří jeho vlastní kreativitu. Výuku vedou kvalifikovaní pedagogové, kteří mají o svou práci v oboru skutečný zájem. Ve výuce je používána jak klasická literatura, tak nové moderní notové materiály.

Housle