Klavír

Klavír patří mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější hudební nástroje a je po staletí neodmyslitelnou součástí hudebních dějin. Tento melodický a harmonický nástroj nabízí širokou škálu zvukových a výrazových možností. Klavír je uplatňován jak nástroj sólový, tak doprovodný a ve velké míře se uplatní také v hře souborové a orchestrální.  Hru na klavír využívá i celá řada různých jiných profesí – ladiči, tanečníci, herci, učitelky mateřských škol, členové amatérských i profesionálních kapel a pod. 

Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. Studijní zaměření hra na klavír je koncipováno tak, aby žák získal znalosti a dovednosti v sólové hře, v souhře s jiným nástrojem, ve hře z listu, ve čtyřruční hře, ve hře v komorním souboru či orchestru. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě a chceme je naučit takovým pianistickým návykům, které jim umožní samostatné studium nových skladeb a zároveň podpoří jejich vlastní tvořivost a kreativitu. Žáci  mají možnost připravit se ke zkouškám na konzervatoř nebo školy pedagogického zaměření.

Klavír