Příčná flétna

Příčná flétna se uplatňuje nejen jako sólový nástroj, ale hlavně jako nepostradatelný člen různých hudebních těles. Je velmi oblíbeným nástrojem a to nejen v hudbě klasické, ale i v hudebních seskupeních provozujících současné žánry hudby. Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah nejen k hudebnímu nástroji, ale k hudbě všeobecně. Chceme ho naučit při hře na flétnu správným návykům, které mu umožní samostatné studium nového repertoáru a zároveň podporují jeho vlastní tvořivost a kreativitu. Škola vlastní archív hudebních nástrojů, které jsou pro žáky k dispozici po celou dobu jejich studia. Ve výuce je používána klasická odborná literatura, ale také moderní notové materiály pro elementární i specializovanou výuku hry na flétnu.

Příčná flétna