Saxofon

Saxofon se uplatňuje nejenom jako sólový nástroj, ale především jako nástroj do tanečního, swingového či jazzového orchestru. Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě a nástroji a chceme ho naučit takovým návykům, které mu umožní samostatné studium nových skladeb, které podporují jeho vlastní tvořivost, kreativitu a schopnost zařadit se do souborové činnosti. Ve výuce je používána klasická odborná literatura, ale také moderní notové materiály.

Pedagogové