Akordeon

Uplatňuje se především jako sólový nástroj, ale může sloužit i jako doprovodný k ostatním hudebním nástrojům a zpěvu. Jeho soběstačnost je ovlivněna tím, že jako jediný mobilní nástroj může zahrát melodii i doprovod. Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech (jako amatér, jako hráč různých amatérských nebo profesionálních kapel, skupin a hudebních uskupení, jako profesionální muzikant).

Vyučovací předmět hra na akordeon je koncipován tak, aby žák získal znalosti a dovednosti v sólové hře, ve hře z listu, dle svých individuálních schopností v komorní hře, ve hře v orchestru a různých hudebních uskupení. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě prostřednictvím nástroje a chceme ho naučit takovým návykům, které mu umožní samostatné studium nových skladeb a které zároveň podporují jeho vlastní tvořivost a kreativitu. Nabízíme výuku hry jak na klávesový, tak i na knoflíkový akordeon (bajan).

Akordeon