Bicí nástroje

Hra na bicí nástroje zahrnuje nácvik ovládání bicích nástrojů a zastřešuje následující činnosti - hra na nástroje, které jsou rozděleny do specifických typů (malý buben, bicí souprava, tympány a melodické nástroje, ostatní orchestrální nástroje, percuse-etnické bicí nástroje), hra z listu, nácvik hry v duu s učitelem, hra s nahrávkou, improvizace. Vyučovací předmět hra v souboru zahrnuje praktickou hru v libovolném hudebním uskupení a zahrnuje následující činnosti: hra v souboru bicích nástrojů, hra v některém z orchestrů nebo hudebních skupin působících ve škole. Výuka probíhá v učebně bicích nástrojů, které jsou vybaveny bicí soupravou (bicími soupravami), bicími nástroji s určitým laděním, a to jak samozvučnými tak i blanozvučnými ( tympány, xylofon), ostatními orchestrálními bicími nástroji (velký buben, tamburína, triangl, párové činely atd.).