Hudbík

01. 05. 2023
Hudební

Nový hudební projekt ZUŠ Veveří je orientován na práci s dětmi v rozmezí 2 – 5 let.

Hudba jako velké hřiště, na kterém vládne Hudbík, který pomáhá dětem objevovat svět hudby hrou.

Přidanými hodnotami jsou práce s pamětí, soustředěním, motorikou, grafomotorikou, logikou, matematickým myšlením, fantazií, kreativitou, schopností tvořit a sdílet.

Koncepce výuky je inspirována i alternativními metodami vzdělávání, které jsou rodičům  blízké – individuální přístup (maximálně 3 děti ve skupině), empatie, spolupráce (ve věku 2 – 3 let je doporučena účast jednoho z rodičů na hodině).


KDE: ZUŠ Veveří 944/133 Brno 

KDY: od září 2023 v dopoledních hodinách (Úterý, Pátek) a v odpoledních (Čtvrtek)

DÉLKA: 40 minut

CENA: 2900 Kč / pololetí  

LEKTOR: MgA. Lucie Halíček Czajkowská, PGAD. 

UKÁZKOVÁ HODINA: Čtvrtky 25.5. a 8.6. od 10:00

V případě zájmu o ukázkovou hodinu si rezervujte místo na email czajkowska@zusveveri.cz


A proč?  Osobnost dítěte se tvoří přibližně do věku 3 let. A pak přijde na řadu přerod vloh ve schopnosti. Oblast hudebního vzdělávání skýtá široké rozvětvení do dalšího vývoje dítěte právě díky dopadu na jeho smyslové i rozumové vnímání.

Dynamická znaménka nebudou jen jakási písmenka na papíře, ale najednou ožijí všude kolem nás. Že naučit se číst noty je nějaká dřina nebo dokonce nuda? Puzzle, balónky, vláčky, kostky na to mají jiný názor. I obyčejné schodiště školy nám pomůže naučit se orientovat v hudebním textu. Ani zvědavá ouška nezůstanou pozadu. Čeká na vás spousta hudebních pohádkových příběhů plných barev, emocí, rytmických vzorů v dílech velkých hudebních mistrů. Hudba a čísla k sobě nemají daleko, logika, předmatematické dovednosti, základní matematika, soustředění i paměť jsou chlebem každého hudebníka. Čeká na nás spousta nejrůznějších nápaditých her, které tvoří komplexní osobnost každého hudebníka. Protáhneme nožičky na roztančené notičky a ještě mnohem více. No prostě přijďte a uvidíte že nudu u nás opravdu nezažijete.

PŘIHLÁŠKA

Děkujeme za Váš zájem, momentálně je kurz plně obsazený.