Dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru nabízíme širokou škálu vzdělávacích aktivit v oblasti divadelní tvorby. U mladších žáků začínáme rozvíjením a prohlubováním herních mechanismů. U starších ročníků se potom soustředíme na vyprávění příběhu a budování jeho zápletky a práci s různými žánry. Soustředíme se na rozvíjení zápletky a výstavbu příběhu. Během postupu do dalších ročníků jsou tyto principy prohlubovány s přesahem do divadelní dramaturgie a tvorby vlastního scénáře. Vrcholem je potom tvorba vlastní autorské inscenace. 
Ve všech ročnících průběžne rozvíjíme práci s jevištním pohybem a mluvou, práci s rytmem a tvorbu dramatických situací. 
 

Literárně-dramatický obor