Cimbál

Hra na cimbál je trvale nezastupitelná pro interpretaci hudebního folklóru, proniká i do ostatních hudebních žánrů, a ve stále větším měřítku se uplatňuje i v soudobé hudbě vážné.

Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech (jako profesionální hudebník, jako amatérský muzikant, jako zaměstnanec oboru, ve kterém znalost hry na cimbál je nezbytným nebo vhodným předpokladem).

Vyučovací předmět hra na cimbál je koncipován tak, aby žák získal znalosti a dovednosti v sólové hře, v komorní a souborové hře, ve hře z listu, k improvizaci ve hře v lidovém souboru. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah nejen k hudebnímu nástroji, ale k hudbě všeobecně. Chceme ho naučit při hře na cimbál správným návykům, které mu umožní samostatné studium nového repertoáru a zároveň podporují jeho vlastní tvořivost a kreativitu.

Cimbál

Pedagogové