Klavírní doprovod

Tento volitelný předmět nabízí klavíristům nahlédnutí do světa klavírního korepetitora.  Předmět je zaměřen zejména na spolupráci klavíristů s jinými hudebními obory, ve výjimečných případech je povolena hra osmiruční, šestiruční či čtyřruční. Žáci se učí základům souhry a vzájemné spolupráci ve hře v duu, triu či kvartetu; přičemž uplatňují doposud získané hudební vědomosti a zkušenosti při řešení interpretačních úkolů.

2023/2024

Rozvrh: Pondělí 17:20 - 18:05 (Koncertní sál školy)

Klavírní doprovod

Pedagogové