Klarinet

Uplatňuje se jako sólový nástroj, nástroj v symfonickém orchestru, komorní hře, lidových hudbách, tanečních a jazzových seskupeních. Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě a nástroji a chceme ho naučit takovým návykům, které mu umožní samostatné studium nových skladeb, které  podporují jeho vlastní tvořivost, kreativitu a schopnost zařadit se do souborové činnosti. Ve výuce je používána klasická i moderní odborná literatura.

Pedagogové