Trubka

Trubka nachází uplatnění jako nástroj sólový i orchestrální ve všech žánrech hudby.

Žáci se učí zvládnout technické a výrazové prostředky nástroje. Snaží se o interpretaci přiměřeně těžkých skladeb sólových, komorních, souborových.Ve výuce se používá jak literatura klasická, tak literatura moderní.Učební osnovy  jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech.

Trubka

Pedagogové