Kontrabas

Kontrabas je strunný smyčcový nástroj se strunami laděnými v čistých kvartách: E1, A1, D, G (na rozdíl od většiny moderních smyčcových nástrojů, které jsou laděny v kvintách). Má široké využití v klasické hudbě – je nedílnou součástí symfonických i komorních orchestrů a mnoha smyčcových komorních souborů. Velice důležitou roli hraje i v dalších hudebních stylech:  jazz, blues, folk nebo rock and roll. Ve výuce je používána klasická odborná literatura i moderní zahraniční notové materiály pro elementární i specializovanou výuku hry na kontrabas.

Kontrabas

Pedagogové