Skladba

Hudební styly se průběhem času mění a kompoziční techniky se vyvíjejí spolu s žánry a vkusem. Dnešní profesionální hudebníci, skladatelé a dirigenti jsou nejen zdatní instrumentalisté a skladatelé, ale musí se orientovat mezi množstvím hudebních proudů, od jazzu a popu po klasiku, třetí proud a novou hudbu. Stejně jako hra na nástroj je i kompozice řemeslem a ke zlepšení vyžaduje každodenní cvičení. Je důležité pravidelně věnovat svůj čas poslechu, analýze, čtení a zápisu hudby. Důvodem studia skladby na umělecké škole je poskytnutí strukturovaného prostředí pro každodenní výuku a praxi. Je také velmi důležité naučit se velmi dobře hrát alespoň na jeden hudební nástroj.

Žáci se seznámí s nezbytnými znalostmi z oblastí jako je hudební teorie (harmonie), trénink sluchu (intonace), aranžování, dirigování, spolu s pokročilejšími studiemi orchestrace, notace a používání hudebního softwaru a digitální audio pracovní stanice (DAW). Důležitou součástí studia je také soustředěný analytický poslech hudby jako dovednost, kterou je třeba neustále zlepšovat.

Skladba

Pedagogové