Violoncello

Violoncello se uplatňuje hlavně v ansámblové hře, tj. v rozličných komorních sestavách (dua, tria, kvartety, atd.), v lidové hudbě, v smyčcovém a symfonickém orchestru, ale samozřejmě i jako nástroj sólový. Velký význam má i jako nástroj doprovodný zejména v hudbě barokní, kde spolu s harmonickým nástrojem tvoří součástí continua. Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech jako profesionální hudebník nebo jako amatérský muzikant. Vyučovací předmět hra na violoncello je koncipován tak, aby žák získal znalosti   a dovednosti v sólové hře, v komorní a orchestrální hře, ve hře z listu, k improvizaci ve hře v lidovém souboru. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah nejen k hudebnímu nástroji, ale k hudbě všeobecně. Chceme je naučit při hře na violoncello správným návykům, které jim umožní samostatné studium nového repertoáru a zároveň podporují jejich vlastní tvořivost a kreativitu. Škola vlastní archív hudebních nástrojů všech velikostí, které jsou pro žáky k dispozici po celou dobu jejich studia.

Violoncello