El. klávesové nástroje

Keyboard je klávesový nástroj, na který se hraje podobně jako na klavír. Je to nástroj se stejným rozložením kláves, jako klavír, ale je obohacen o funkce automatického doprovodu, je vybaven širokou škálou zvuků, doprovodných rytmů a má další kreativní funkce, které rozvíjejí muzikálnost a hudební vkus každého žáka.

Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě prostřednictvím EKN a chceme ho naučit takovým návykům, které mu umožní samostatné studium nových skladeb a které zároveň podporují jeho vlastní tvořivost a kreativitu. Výuku vedou kvalifikovaní pedagogové v učebnách, které jsou vybaveny kvalitními hudebními nástroji značky Yamaha. Ve výuce je používána klasická odborná literatura, ale také moderní notové materiály.

El. klávesové nástroje