Cembalo

Cembalo je klávesový nástroj, jehož zvuk vzniká trsáním plektra o strunu, prostřednictvím jednoduché mechaniky. Tón cembala i způsob jeho tvoření je odlišný od klavíru a vyžaduje výraznější artikulaci prstů, jíž lze na nástroji zároveň docílit dynamiky. Existují různé typy nástrojů, které se liší konstrukcí a svými zvukovými vlastnostmi. Na ZUŠ Veveří je k dispozici malé italské cembalo, tzv. cembalino, z dílny Víta Bébara a dále moderní spinet značky Lindholm.

Cembalo vzniklo ve středověku a dobou jeho největší slávy je 16.-18. století, ve druhé polovině 18. století pak bylo postupně vytlačeno kladívkovým klavírem. V průběhu 20. století došlo k jeho renesanci a v současné době je cembalo standardně používaným sólovým, komorním i orchestrálním nástrojem.

Cembalo

Pedagogové