Interpretační seminář

Předmět Interpretační seminář umožňuje žákům poznat hudbu jako činnost kolektivní a zúročit své dovednosti a znalosti nabyté v individuálních nástrojových lekcích. Zkušenost společného prožitku, vnímání a odpovědnosti, spolutvoření a spoluprožívání hudby v okamžiku jejího vzniku je nenahraditelná. Tento povinně volitelný předmět se realizuje v různých podobách tak, jak umožňují nástrojová seskupení žáků. Do skupiny mohou být zařazeni žáci různých ročníků. 

2023/2024

Čtvrtek 17:20 - 18:05 (č. 18)

Kdy výuka interpretačního semináře neprobíhá?

- První týden v září a poslední týden v červnu.
- Ve dnech talentových zkoušek a postupových zkoušek.
- Výjimečně při akcích ZUŠ nebo na základě udělení ředitelského volna.

Podmínky pro udělení známky z Interpretačního semináře

- Minimálně 25 procent docházky za pololetí
- Minimálně 2x za pololetí musí žák v hodině zahrát
Interpretační seminář

Pedagogové