Viola da gamba

je staletími osvědčený, technicky dokonale vybavený hudební nástroj s nezaměnitelnou barvou zvuku, který má všestranné použití. Je to ideální nástroj vhodný pro vedení basové linky v komorní hře, hru v consortech i pro sólovou hru.  Vzhledem k celosvětovému trendu směrem k poučené interpretaci staré hudby se stává viola da gamba nezbytnou součástí mnoha ansámblů, které se zabývají nejen provozováním staré hudby. Tento nástroj je vhodný obzvláště pro výuku dětí, jelikož přirozeně existuje  jako „celá rodina“, tj. v několika velikostních podobách (viola diskantová, altová, basová) a hmatník je opatřen pražci, což v počátcích usnadňuje orientaci na hmatníku. V české republice je hráčů na tento nástroj stále ještě poskrovnu a ZUŠ Veveří je jedna z mála škol, kde je možno violu da gamba studovat.

Viola da gamba