Sborový zpěv

Sborový zpěv je určen nejen pro žáky pěveckého oddělení, ale i pro ostatní žáky. Mohou jej navštěvovat i instrumentalisté a prohlubovat tím hudební znalosti a představivost. Žáci hudebního oboru si mají možnost sborový zpěv zvolit v rámci hudební praxe.

Studium sborového zpěvu napomáhá k celkovému rozvoji osobnosti žáka. Je nejpřirozenější formou hudebního projevu, kterou je možno aplikovat zejména jako demonstraci frázování, dynamiky a výrazu při studiu na konkrétní nástroj. V některých případech (studium hry na klavír, keyboard, akordeon) sborový zpěv supluje práci v kolektivu. Svojí rozmanitostí nabízí příležitost kulturního vyžití od malých seskupení až po koncertní sbor. Motivací studia sborového zpěvu je nepochybně možnost široké škály prezentace na veřejnosti.

2023/2024

Pondělí 14:35 - 15:20 - mladší žáci (koncertní sál školy)

Pondělí 15:30 - 16:15 nebo 16:15 - 17:00 - starší žáci (koncertní sál školy)
(Do tohoto sboru je možno přihlásit se i na obě hodiny.)

Kdy výuka sboru neprobíhá?

- První týden v září a poslední týden v červnu.
- Ve dnech talentových zkoušek a postupových zkoušek.
- Výjimečně při akcích ZUŠ nebo na základě udělení ředitelského volna.

Podmínky pro udělení známky ze sboru

- Minimálně 25 procent docházky za pololetí
- Minimálně 1x za pololetí musí žák se sborem vystoupit na koncertě
Sborový zpěv