Kytara

Setkáváme se s ní v sólové klasické oblasti, v komorní souhře i jako s doprovodným nástrojem zvláště k písním (folková a pop hudba), v jazzovém obsazení atd.

Základy, které žáci získají při hře na klasickou kytaru jim umožňují pokračovat v tomto směru nebo přestoupit na jiný žánr - nejčastěji elektrickou, jazzovou apod. kytaru a rozvíjet se dále v amatérských nebo profesionálních seskupeních.

Vyučovací předmět hra na kytaru je koncipován tak, aby žák získal znalosti a dovednosti v sólové hře, v souhře, ve hře z listu, ke komorní hře nebo hře v orchestru, improvizaci kytarových doprovodů k písním.

Kytara