Presskit

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace

Naše škola poskytuje umělecké vzdělávání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Snažíme se být školou pro radost – našim cílem je nejen vychovávat vynikající muzikanty, tanečníky, výtvarníky, či herce, ale zároveň naučit děti lásce k umění, které je bude provázet celým životem.

Talentované žáky připravujeme na střední a vysoké školy uměleckého směru. Naši žáci se prezentují na koncertech, soutěžích, výstavách a kulturních akcích nejen v České republice, ale i v zahraničí. Za zvláštní zmínku stojí i to, že Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace, je spolupořadatelem prestižní mezinárodní soutěže mladých klavíristů „AMADEUS“, ve které naši žáci dosahují vynikajících úspěchů.

Chcete se dozvědět více o možnostech studia na naší škole? Přijďte se k nám podívat a navštivte nás přímo ve vyučování. Dveře jsou Vám otevřeny po celý rok. Po předchozí domluvě Vám umožníme návštěvu některé z vyučovacích hodin.

K zápisu do naší školy není potřeba žádná speciální příprava – jde pouze o zjištění základních talentových předpokladů. Dítě zazpívá jakoukoliv písničku, zaintonuje učitelem zahraný tón a zatleská jednoduchý rytmus. V případě zájmu o výtvarný obor si přinese obrázky z vlastní tvorby. V tanečním oboru pohybově vyjádří slyšenou hudbu, v literárně dramatickém oboru přednese zpaměti krátký veršovaný text nebo prózu vybranou z vlastní oblíbené literatury.

Logo ZUŠ