Parnas, z.s.

     Parnas, z.s. (zapsaný spolek) je organizace, která působí při Základní umělecké škole Brno, Veveří již mnoho let. Jeho cílem je aktivní podíl na činnosti v oblasti umělecké výchovy a vzdělávání v souvislosti s aktivitami Základní umělecké školy Brno, Veveří a další veřejnosti. Jeho prostřednictvím bychom rádi posilovali vztah mezi školou a rodinou.

     Parnas, z.s. ze svých prostředků hradí např. dárky pro absolventy školy, drobné dárky pro účinkující na koncertech a dalších akcích školy, účastnické poplatky žákům školy při vyslání na soutěž. Společně se ZUŠ se podílí na nákladech koncertních výjezdů žáků, pronájmech prostor pro pořádání uměleckých akcí školy a na dalších aktivitách. Parnas, z.s. získává prostředky na svoji činnost formou finančních a věcných darů, a to od vás rodičů a příznivců školy i od dalších fyzických a právnických osob.

     Pokud byste se rozhodli osobně či prostřednictvím firmy finančně či jiným způsobem podpořit Parnas, z.s., nabízíme Vám možnost poskytnutí reklamy, např. formou uváděním partnerů na veřejných akcích školy a Parnasu, na propagačních materiálech školy a Parnasu či na webových stránkách školy nebo uspořádáním hudebního vystoupení pro firmu. V takovém případě kontaktujete vedení školy.

Rádi bychom poděkovali všem rodičům žáků Základní umělecké školy, všem přátelům, kteří svojí účastí na akcích pořádaných spolkem podporují jeho akce a všem sponzorům, kteří jakoukoli finančním či věcným darem přispěli k hladkém chodu činnosti organizace.

MgA. Vladimír Halíček
prezident spolku

Výroční zpráva 2021 Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2019 Výroční zpráva 2018

IČO: 44990367
číslo účtu: 1356430399/0800