Dokumenty

Základní informace

  • Školní řád (PDF)
  • Školní vzdělávací program (PDF)
  • Úplata za vzdělávání pro školní rok 2024/2025 (PDF)
  • GDPR a ochrana osobních údajů  (PDF)
  • Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (PDF)

Potvrzení a žádosti

  • Potvrzení o zaplacení školného (DOC) (PDF)
  • Potvrzení o studiu žáka (DOC) (PDF)
  • Žádost o vrácení úplaty za vzdělávání (DOC) (PDF)
  • Žádost o ukončení studia (DOC) (PDF)
  • Žádost o uvolnění z pravidelné docházky HN (PDF)