Základní umělecká škola Brno, Veveří, p. o.

Základní umělecká škola na ulici Veveří 133 je třetí nejstarší školou tohoto druhu v Brně. Vznikla v roce 1950 a vyučovalo se pouze hře na klavír, housle, harmoniku, sólovému zpěvu a taneční průpravě. Školu navštěvovalo 192 žáků. 

V průběhu 70 let došlo k velkému rozmachu školy a dnes studuje v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém přes 860 žáků. Od počátku své existence se prezentuje na veřejnosti svými koncerty, tanečními i divadelními představeními a výstavami. Aktivně se podílí na kulturním životě města Brna. Pěstuje celou řadu kontaktů s ostatními uměleckými školami nejen doma, ale i v zahraničí. Je organizátorem mezinárodní klavírní soutěže pro mladé klavíristy do 15 let "AMADEUS".

Řada absolventůpůsobí profesionálně v orchestrech, divadlech nebo jako sólisté. Namátkou jmenujme několik z nich: koncertní umělkyně Terezie Fialová - klavír, Kristina Fialová Nouzovská - viola. Herci: Jan Budař, Radim Schwab, Iva Pazderková, Jana Glocová, Lukáš Vlček, Aleš Slanina.

Absolventi výtvarného oboru působí profesionálně v architektonických, designerských a výtvarných studiích, např. Jana Vodičková (Tate Gallery Londýn), Magdaléna Hledíková, Jiří Halfar (architekti), Kateřina Šmejkalová, Jan Komenda, Roman Sliwka, Dalibor Borovec (výtvarníci).

Hlavním a nejdůležitějším cílem školy však je ovlivňovat život o umění na úrovni amaterskéi profesionální.