Zobcová flétna

Zobcová flétna patří vedle lidského hlasu k nejstarším hudebním nástrojům vůbec. Je jedním z nejrozšířenějších  hudebních nástrojů a je vhodná pro všechny bez rozdílu věku. Největší oblibě se těšila v období hudebního baroka, kdy byla rozšířena v různých velikostech a laděních. Pozdější novodobý rozkvět zažívá od 2. poloviny 20. století pro svoji dostupnost a široké uplatnění v různých hudebních žánrech, od lidové písně po jazz. Její popularita stále trvá.

 Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě a dechovému nástroji a chceme ho naučit takovým návykům, které mu umožní samostatné studium nových skladeb, různých žánrů a stylů a zároveň podpořit jeho vlastní tvořivost a kreativitu. Umožňujeme studium nových skladeb různých žánrů a stylů (učební texty obsahují klasické a populární skladby). Velkou výhodou tohoto nástroje je uplatnění jak v sólové hře (nejčastěji s doprovodem), tak v nejrůznějších komorních i souborových uskupeních, která v součastné době nabývají na oblibě.

Zobcová flétna