Eva Urbanovská

Vzdělání:

  • JAMU Brno: Metodické centrum
  • Konzervatoř Brno: Hra na klavír (třída prof. Kühnové)
  • Účast na mezinárodních interpretačních kurzech (Bechyně, Brno, Mistrovske interpretační kurzy mistra Kubálka v Jeseníku)

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Členkou pop folkové skupiny (2. místo v soutěži Czech talent)

Mým mottem je „hudbou na cestě k sobě“. Důležitá je pro mě pomoc dětem při objevování jejich vnitřního emočního a fantasijního světa a pomoc naučit se ho projevit a tento projev posléze citlivě tříbit a kultivovat. Zaměřuji se na individuální rozvíjení jejich schopností a dovedností, na uvolněnost pohybovou i myšlenkovou, důslednost při poslechu i reprodukci a hlubší pochopení hudby. Líbí se mi dávat dětem svobodu k vlastnímu projevu a pozorovat jejich osobitou tvořivost, proto je mi blízká i improvizace. Mým největším přáním, radostí a smyslem mé práce je oslovit děti hudbou natolik, aby se jim stala milou a tvořivou součástí jejich života, která bude i nadále těšit a zušlechťovat jejich duši.