Martin Nosek

Vzdělání:

  • JAMU Brno: Hra na klavír - BcA. (třída prof. Aleny Vlasákové)
  • Konzervatoř České Budějovice (třída MgA. Marie Šimkové-Kotrčové)

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Od roku 2016 působil jako učitel Hry na klavír na ZUŠ v Českých Budějovicích.
  • Je laureátem českých i zahraničních klavírních soutěží, např. soutěž J. Haydna ve Vídni 2012, Notes in harmony v italské Bettoně 2014, Evangelii Tjiarri na Kypru 2015, Le Strade d’Europa v litevském Vilniusu 2018.
  • Jako sólista vystoupil s orchestrem Jihočeského divadla a s Jihočeskou filharmonií.

Ve své pedagogické práci se budu snažit u žáků podnítit lásku k hudbě jako takové, pomoci jim v jejím porozumění a vlastní seberealizaci skrze nástroj. Postupně bych chtěl rozvíjet hudební fantazii a tvořivost a zároveň žákům pomáhat ve zdokonalování technických dovedností s individuálním přístupem ke každému žákovi. Cílem je pro mne radost z hudby u mých žáků.

„Muzika nejpřirozenější nám jest.“ – J. A. Komenský