Mgr. Věra Chmelová Ph.D.

Vzdělání:

  • PdF MU Brno: Hudební teorie a pedagogika
  • PdF MU Brno: Hra na klavír a hudební výchova pro střední školy (ped. P. Hala)
  • Konzervatoř Teplice: Klavír (ped. B. Bůžková)
  • Během studií se věnovala i hře na cembalo (vedlejší obor, ped. R. Zelenka, Š. Pilátová), hře na varhany (absolutorium brněnské konzervatoře ve třídě ped. P. Kolaře) a kompozici (ZUŠ Smetanova, Brno, ped. J. Mazourová).
  • Metodické centrum HF JAMU
  • Prázdninové klavírní kurzy v Mikulově a Mezinárodní letní škola staré hudby a tance ve Valticích.

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Pedagogické činnosti se věnuje od roku 1998, nyní na ZUŠ Veveří (hra na klavír), ZUŠ Orchidea v Brně (hra na klavír, skladba) a KKDOR HF JAMU (metodika).
  • Její žáci se pravidelně účastní třídních a školních koncertů, koncertů Brněnské klavírní mládí, nesoutěžních i soutěžních přehlídek (např. Mládí a Bohuslav Martinů), soutěží (např. Amadeus, celostátní soutěž ZUŠ v oborech hra na klavír a skladba), improvizační přehlídky MC HF JAMU „Hrajeme si pro radost“ aj.
  • Působila v redakci časopisu Talent (časopis pro ZUŠ) a časopisu Pianissimo.

Cílem studia klavírní hry je rozvíjet u žáků nejen nadání, sluch, fantazii a lásku k hudbě, ale i vlastnosti, které mohou potřebovat v dalších oblastech svého života – trpělivost, pečlivost, soustředění, odvahu, zodpovědnost, tvořivost, umění všimnout si krásy kolem sebe, dokázat hezky vystupovat před více lidmi a předat jim hudební poselství, prožít radost z úspěchu, umět hudbu nejen hrát, ale i sám vytvářet. U malých dětí a začátečníků je důležitá pomoc a podpora rodičů, postupně se žáci učí správně cvičit a osamostatňují se.