MgA. Tomáš Vala

Vzdělání:

  • JAMU Brno - Hra na klavír a klavírní pedagogika (prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. a doc. Igor Ardašev)
  • Konzervatoř Brno - hra na klavír (MgA. Dagmar Pančochová)

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Pedagogická činnost od r. 2015 (dříve ZUŠ Hrotovice, ZUŠ Blansko)
  • Konzervatoř Brno od r. 2022 - výuka předmětu Povinný klavír, Korepetice
  • 2014-2016 spolupráce na dvou inscenacích s divadlem Husa na provázku
  • Spolupráce s Divadlem 2-15
  • Spolupráce s brněnskými sbory Choirchestra, Gloria Brunensis a Primavera

Cílem v mých hodinách je přistupovat ke každému žákovi individuálně podle jeho možností a ty systematicky rozvíjet. Kladu si za cíl probudit v člověku radost z hudby, chuť k jejímu provozování a v neposlední řadě naučit se porozumět hudbě klasické. Neméně důležitým cílem je vybudovat zodpovědný a systematický přístup ke studiu hudby, aby byl žák po ukončení studia schopen se samostatně hudbě věnovat.