Martin Zeman

Vzdělání:

  • JAMU Brno: Hudební pedagogika
  • Konzervatoř Ostrava, Bratislava: Hra na klavír, kontrabas, cimbál  První profesionální angažmá, ještě za dob studia, jsem zakusil ve Slovenském ludovém umeleckém kolektivu v Bratislavě a v Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů v Brně.  Po ukončení dvouleté vojenské služby ve vojenském souboru Jánošík v Brně jsem získal angažmá v kontrabasové skupině orchestru Janáčkovy opery.

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • ZUŠ Veveří: od r. 1988
  • Zahájil výuku předmětu Elektronické zpracování zvuku a zvuková tvorba (žáci získávají zkušenosti se zpracováním vlastních zvukových nahrávek, dabingem a tvorbou ruchů k filmovým ukázkám a mnoho dalších dovedností).
  • Aktivně se věnuje hudební činnosti a hudebně-režisérské práci v nahrávacím studiu.
  • Bývalým členem Slovenského ludového umeleckého kolektivu v Bratislavě, Brněnském rozhlasovém orcestru lidových nástrojů, vojenského souboru Jánošík, kontrabasové skupiny orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno.

Své žáky vedu k aktivnímu amatérskému muzicírování v různých hudebních seskupeních a souborech. Řada z nich pokračuje i po absolvování naší školy v amatérské hudební činnosti, převážně v oblasti folkloru a jazzu. Nemalá je i řada těch, kteří si zvolili hudbu jako profesi a pokračovali ve studiu na konzervatořích a vysokých hudebních školách.