BcA. Kateřina Potocká

Vzdělání

  • JAMU Brno - Hra na klavír (BcA.) (třída prof. Aleny Vlasákové)
  • Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž - Hra na klavír (třída MgA. Martiny Schulmeisterové, PhD.)
  • SZUŠ Havlíčkův Brod - Hra na klavír (Blanka Skálová)

Praxe

  • 2019/2020 ZUŠ Orchidea Brno
  • 2019 - 2023 Konzervatoř Pardubice (povinný klavír, korepetice)
  • koncertní činnost
  • laureátka národních i mezinárodních klavírních soutěží

Za cíl výuky považuji nejen rozvíjení nástrojových dovedností, ale rovněž vytváření kladného vztahu žáků k hudbě, vést je k jejímu porozumění a ke schopnosti vyjádření hudebního obsahu. Každý žák je jedinečnou osobností, ke které je třeba přistupovat individuálně a přizpůsobit tomu také výuku. Umění hrát na klavír vyžaduje systematickou práci a přípravu, která je odměněna radostí z hudby a jejího sdílení.