Ludmila Fialová

Vzdělání:

  • Konzervatoř Brno: Sólový zpěv 
  • Konzervatoř Brno: Hra na varhany

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Členka sboru Brněnští madrigalisté (dirigent J. Pančík)
  • Členka sboru KYSUCA
  • Členka Českého filharmonického sboru (dirigent P. Fiala)

V hodinách hlasové výchovy a sborového zpěvu využívám svých vlastních zkušeností, které jsem získala jako členka výše uvedených sborů. Vedla jsem také hlasovou výchovu, takže jsem měla možnost řešit mnoho hlasových problémů. Při výuce hlasové výchovy mladších žáků vždy dbám na přirozenost dětského projevu, učím své žáky používat hlavovou rezonanci, vyrovnanou artikulaci a základy dechové opory. Většina mých žáků studuje kombinaci dvou, nebo tří oborů, které vyučuji. Toto mi umožňuje na ně komplexně působit, maximálně v nich rozvíjet hudebnost a kladný vztah k vážné hudbě. Někteří z mých žáků studují nebo úspěšně studovali hudbu na odborných školách, stali se členy nebo sólisty profesionálního sboru, laureáty národních i mezinárodních soutěží.