TEADTRITO

Komorní soubor TEADTRITO vznikl v roce 2015 pod pedagogickým vedením Mgr. Veroniky Klaškové a MgA. Eleny Pokorné. Název byl původně vytvořen pro účely soutěže, a to kombinací počátečních slabik křestních jmen zakládajících členů. Během následujících let se někteří žáci obměnili, avšak obsazení zůstává nejčastěji ve složení 1-3 zobcové flétny, klavír nebo cembalo, violoncello a perkuse.

TEADTRITO vystupuje pravidelně na slavnostních koncertech školy, ale také na různých společenských či soukromých akcích. Zúčastnili se také dvou ročníků letních kurzů Bystřická letní flétna. V roce 2017 společně absolvovali I. stupeň naší ZUŠ vlastním absolventským koncertem, kde vystupovali jak se svým sólovým, tak i společným programem. V roce 2020 se těšíme na podobný počin k příležitosti absolvování II. stupně na této ZUŠ. 

Jejich repertoár zahrnuje jak renesanční i barokní skladby s doprovodem bassa continua, tak i lidové a moderní. Někdy jde o repertoár psaný přímo pro toto konkrétní obsazení, mnohdy se však jedná o úpravy tvořené na míru.