70 let ZUŠ Veveří

Naše škola slaví sedmdesát let. To už ví téměř každý. Ale sedmdesát není jen sedmička a nula, sedm krát deset nebo LXX. 

Sedmdesát je mystické číslo, jež symbolizuje v judaismu moudrost. Moudrost znamená porozumět světu a každý rozumí během svého života světu jinak. Sedmdesát let je skoro jeden lidský život, proto jsme chtěli sedmdesátkovou výzvou  probudit moudrost všech, vás, dětí, rodičů, prarodičů,  učitelů, známých i neznámých. Každý jsme vám představili na stránkách naší školy jedno téma, které se vyskytlo i v knize o škole, jež čerpá moudrost ze starých školních kronik. Prostě: NECHTE SVŮJ TALENT RŮST!

GALERIE K SHLÉDNUTÍ ZDE