Mgr. Věra Mikulášková

Vzdělání:

  • MUNI Brno: Hudební věda a Teorie a provozovací praxe staré hudby, obor Viola da gamba
  • UP Olomouc: Hra na zobcovou flétnu 
  • Konzervatoř Brno: Hra na violoncello

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Vede několik komorních těles a příležitostných orchestrů nejrůznějšího obsazení se zastoupením smyčcových nástrojů.
  • Předsedkyně jihomoravské sekce smyčcových nástrojů Ústřední umělecké rady ZUŠ.
  • Většina jejich žáků pravidelně muzicíruje a koncertuje, a to i dále po ukončení ZUŠ.
  • Řada jejích studentů byla přijata na konzervatoře a na Akademii staré hudby při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a mnozí z nich v současnosti působí jako profesionální hudebníci.

Ve své pedagogické činnosti se zaměřuji hlavně na výuku hry na violoncello a violu da gamba, přičemž využívám svých bohatých zkušeností z vlastní koncertní činnosti i poznatků získaných při studiu hudební vědy a provozovací praxe staré hudby. Ve výuce kladu důraz na rozvoj přirozené muzikálnosti žáků a zejména pak dbám na jejich zařazení do komorní a ansámblové hry.