Mgr. Veronika Fójciková

Vzdělání:

  • MUNI Brno: Akademie staré hudby, Barokní zobcová flétna (třída T. van Baarsel, I. Veselovské) 
  • MUNI Brno: Estetická výchova pro střední školy
  • Účast na odborných kurzech a seminářích (Bystřická letní flétna, Letní škola barokní hudby v Kelči, v Holešově, Olomoucká víkendová škola, ve třídách Evy Harmuthové, Roberta Banda, Jana Kvapila, Jakuba Kydlíčka a dalších)

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2010.
  • Má několikaleté zkušenosti s vedením hudebních a tanečních kroužků v mateřských školách nebo v prázdninových kurzech zaměřených na hru na flétnu.

Zobcovou flétnu vyučuji jako hlavní hudební nástroj, ne pouze jako přípravný. Od počátku tedy kladu důraz na správnou práci s dechem, tónem i artikulací. Spolu s žáky se snažím rozvíjet jejich technické i výrazové schopnosti.

Žáci mé třídy pravidelně vystupují na veřejných koncertech školy i soutěžích jak sólově, tak v různých komorních uskupeních.

Společně navštěvujeme kurzy Bystřické letní flétny. Důraz kladu na upevnění správných základů i ladění také proto, aby si již začínající žáci osvojili dovednosti potřebné k souhře s jinými žáky. Společně vytváříme různá komorní uskupení (ať už samotné zobcové flétny, nebo i v kombinaci s jinými nástroji) nebo soubor zobcových fléten. Právě praxi v souhře nástrojů vidím jako velmi oblíbené i efektivní využití hry na zobcovou flétnu.