Patrik Bauman

Vzdělání:

  • JAMU Brno: Hudební manažerství
  • Církevní konzervatoř Bratislava: Klasická kytara (třída prof. Jozefa Zsapky)

Vyučuji hru na klasickou (od 5 let) i elektrickou (od 8 let) kytaru. Výuka klasické kytary vychází z tradic evropské klasické a lidové hudby, zatím co výuka elektrické kytary má základ v blues, jazzu a rockové hudbě. S žáky od počátku buduji vztah postavený na upřímnosti, vzájemném respektu a lásce k hudbě. S ohledem na individální schopnosti systematicky rozvíjím a podporuji jejich přirozenou hudebnost a tvořivost do nejvyšší možné míry. Seznamuji žáky s řadou hudebních stylů a způsobů hry na nástroj, které se pak učí kreativně využít k hudebnímu vyjadřování. Ve výuce kladu důraz na svědomitou domácí přípravu a důsledné zvládnutí hry na nástroj, což vede k radosti z uvolněné hry a bezprostředného uměleckého projevu. Schopnost komunikace hudby směrem k publiku žáci pěstují vystupováním na školních koncertech. Ti nadanější a pilnější se účastní interpretačních soutěží a mimoškolních vystoupení. Starší žáci se aktivně uplatňují v komorní nebo souborové hře. Mnohým z mých žáků se hra na nástroj stala v životě inspirací a potěšením.