MgA. Jan Bělohlávek

Vzdělání:

  • JAMU Brno: Hra na housle
  • VŠMU Bratislava: Hra na housle
  • Konzervatoř Brno: Hra na housle 
  • Studijní stáž v Malmö, Švédsko

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Ensemble Opera Diversa: koncertní mistr.
  • Jazzově-smyčcové kvarteto Indigo: primarius.
  • Bývalým členem vojenského souboru Ondráš. 

V pedagogické práci vycházím z metodiky B. Kotmela a novějších poznatků J. Staňkové v kombinaci s ověřenými školami např. Ševčíka, Čermáka, Berana a dalších. Vedle klasické hudby využívám při výuce také prvky z hudby folklórní, jazzové či populární. Velký důraz kladu na vytvoření kvalitních základů pro hru u nejmenších žáků, dbám na postavení rukou při hře na housle a na kvalitu tónu. Snažím se vést žáky nejen k technické dokonalosti, ale také k vytváření estetických předpokladů pro jejich další vývoj. Mým nejvyšším cílem je zábavnou formou vytvořit u dětí vztah k hudbě a umění jako takovému a prostředkem k tomu by jim zde měla být právě hra na housle.