O studiu

2023/2024

Rozvrh hodin

-----------------------------------

První cyklus (1. - 7. ročník, 7 - 13 let) 

V prvních třech ročnících studia pracujeme s herním principem a jeho rozvíjením. Souběžně s tím rozvíjíme jevištní mluvu, jevištní pohyb a základní rytmické cítění. 

Ve druhé fázi výuky výše jmenované aplikujeme na práci s dramatickým prostorem - vnímání jeho možností a hranic. Souběžne s tím se žáci učí vnímat svého partnera na jevišti a herní princip v kooperaci s ním rozvíjet. 

Ve druhé polovině studia prvního cyklu (4. - 7. ročník) se žáci učí pracovat vystavět příběh a převést ho do krátkého jevištního tvaru. Důraz je kladen na rozeznání jednotlivých žánrů. Při tvorbě etud usilujeme o autenticitu projevu žáka. 

V sedmém ročníku prvního cyklu dojde k uvedení inscenace, k jejíž tvorbě studium směřovalo. Téma inscenace vybíráme na základě zevrubné debaty s žáky tak, aby se jednalo skutečně o jejich výpověď. 

Druhý cyklus (1. - 4. ročník, 14 - 18 let) 
Ve druhém cyklu studia se soustředíme na rozvíjení hereckých základů. Pracujeme na složitějších etudách, improvizujeme zlomové životní situace a rozvíjíme interpretaci textu. 

V této fázi výuky klademe důraz na výrazný režijně-dramaturgický přesah. Žáci se učí základním principům tvorby divadelního scénáře a divadelní kompozice. Stěžejním úkolem této fáze výuky je tvorba inscenace, na které se žáci podílejí komplexně (režijně-dramaturgický klíč, scéna, kostýmy, herectví).

Studium pro dospělé u nás probíhá dle individuální domluvy.