Pedagog zpěvu / sborového zpěvu

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici

PEDAGOG ZPĚVU A SBOROVÉHO ZPĚVU

- od září 2024 s plánovaným úvazkem 0,5 (2-3 dny)

Přihlášku (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně strukturovaného životopisu, kopií dokladů o odborné a pedagogické kvalifikaci a praxi zašlete nejpozději do 30.5.2024 na emailovou adresu zedekova@zusveveri.cz. 

Výběrové řízení proběhne na začátku měsíce června v dopoledních hodinách. O přesném harmonogramu budou uchazeči informováni telefonicky nebo emailem. Po předchozí dohodě je možné školu také navštívit.