Mgr. Gabriela Tesaříková

Vzdělání:

  • JAMU Brno: Sólový zpěv
  • Konzervatoř Žilina: Sólový zpěv Zaměřuji se na výuku klasického a muzikálového zpěvu.

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Má dlouhou učitelskou praxi na ZUŠ a pěveckou v Českém filharmonickém sboru Brno.
  • Její žáci se pravidelně účastní pěveckých soutěží v rámci města i kraje, kde získávají ocenění.

Pracuji s dětmi různého věku od nejmenších až po studenty středních škol. Snažím se v rámci určité pěvecké metody pracovat s žáky individuálně s ohledem na věkové a hlasové možnosti jednotlivce. Probouzím u nich estetické cítění, radost ze zpěvu a snahu získávat nové vědomosti. Žáci se seznamují s písněmi různých autorů, od lidových, umělých až po současné populární skladby. Ve výuce se zaměřuji na přirozený projev, volné tvoření tónu, osvojení základních pěveckých dovedností a návyků, které pak aplikuji při zpívání. Při výběru repertoáru do jisté míry respektuji přání žáků a samozřejmě zohledňuji jejich hlasové možnosti.