MgA. Pavla Šebíková

Vzdělání:

  • Absolutorium na Janáčkově konzervatoři v Ostravě - obor klasický tanec
  • Magisterské studium na JAMU v Brně - obor Pedagogika tance - diplomová práce na téma aplikace taneční techniky José Limóna v Základní umělecké škole.

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Součástí jejich hodin je taneční gymnastika, výrazový tanec a improvizace.
  • V hodinách využívá různé tanečné styly: balet i tanec na špičkách, techniku José Limóna, Kreativní tanec a Contemporary techniky a také Jazz Dance.

S malými i velkými tanečnicemi v hodinách pronikám do království múzy tance, Terpsychory. Snažím se v dětech vypěstovat pozitivní vztah k pohybu a tanci. Své žačky vedu k vědomé práci s tělem technickými cvičeními i improvizacemi motivovanými přiměřeně jejich věku. Výběrem zajímavého hudebního doprovodu se snažím dětem zprostředkovat prožitek z vlastního pohybu, rozvíjet jejich hudební cítění a kreativitu. S tímto základem se pak děti mohou bez fyzických omezení pohybově vyjadřovat. Společně s dětmi si užívám radost i trému před vstupem na jeviště.