Scénický tanec

Vyučujeme techniky, které vychází ze scénického pojetí tance: Současný tanec - techniky Limón, Release, Jazz Dance - muzikálový tanec, Klasický tanec - balet, Contemporary dance

V nižších ročnících: taneční gymnastika, hry s náčiním, lidový tanec

Taneční lekce míváme 1 - 2 x týdně. Na konci jednotlivých ročníků děti dostávají vysvědčení a studium na I. na II. stupni, uzavírají absolventským vystoupením. Každý rok žáci prezentují své dovednosti v celovečerním tanečním představení v Janáčkově divadle.

Rozvíjíme v dětech tanečnost, vnímání hudby a tělesnou citlivost, vytváříme zdravé pohybové návyky a zvyšujeme fyziologické dispozice. Důležitou součástí výuky je spolupráce s korepetitorem, který tanec doprovází hrou na klavír. Chceme dětem umožnit prožitek z pohybu a inspirovat je k vlastnímu pohybovému vyjadřování a taneční tvorbě.

Najdete nás na několika místech:

ZUŠ Veveří - ul. Veveří 133, CMcZŠ Lerchova - ul. Lerchova 65 na Náměstí Míru, Rubínek - ul. Poznaňská 10

Scénický tanec