Tomáš Prokop

Vzdělání:

  • Konzervatoř Brno: Hra na trubku

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Působil v několika zahraničních angažmá.
  • Členem orchestru Městského divadla v Brně.
  • Od roku 2000 se věnuje pedagogické činnosti. 

Vyučuji žáky na žesťové dechové nástroje a hru na zobcovou flétnu. Citlivě a individuálně se snažím rozvíjet osobnost dětí, jejich intelekt a vztah k hudbě a zároveň taky podporovat pozitivní vliv hry na hudební nástroj. Starší žáci se zapojují do orchestrální hry v Big Bandu, který má ve svém repertoáru různé druhy hudebních stylů. Žáci vystupují na koncertech školy a různých kulturních akcích.