MgA. Radek Novotný

Vzdělání:

  • Janáčkova akademie múzických umění- obor muzikálové herectví
  • Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • 2007- 2022 angažná v Městkém divadle Bnrno jako sólista zpěvohry
  • hostování v Městském divadle Brno, Národním divadle moravskoslezském, Těšínském divadle, Divadle Polárka a Divadle Scéna

Ve svých hodinách se snažím žákům předat zkušenosti z dlouholetého působení na nejrůznějších divadleních scénách po celé republice. Od úplných počátků skrz herecké etudy se s žáky dostaneme k práci na textu ať už jde o prózu, poezii, či text čistě divadelní. Žáky nechávám do naší práce vnášet vlastní nápady a rozvíjet jejich krativitu, abychom  pak vše mohli propojit v jednotný fungující prvek. Důraz na svých hodinách dávám i na správnou mluvu žáků. Práce na hodinách by měla každé pololetí vyústit v představení pro veřejnost.