Kateřina Křivánková

Vzdělání:

  • JAMU Brno: operní režie (2017 – dosud)
  • Konzervatoř Brno: klasický zpěv (abs. 2017)
  • Obchodní akademie Blansko (abs. 2011) 

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • Ensemble Opera Diversa: kmenová režisérka souboru (2019 – dosud)
  • ZUŠ Boskovice: pedagožka sólového zpěvu (9 let praxe)
  • Divadlo Kolárka: lektorka příměstských divadelních táborů a hudebních workshopů (2017 - 2019)
  • Hudebně dramatické studio při Moravském divadle Olomouc: lektor divadelního příměstského tábora, lektor kurzů (2017 – 2019) 
Po studiu klasického zpěvu na brněnské konzervatoři jsem se vydala na cestu operní režie. Režírovala jsem například opery Il Matrimonio segreto D. Cimarosy (2019, dirigent D. Binetti), Zkouška lásky od G. Rossiniho (2019, dirigent P. Červák), Veselohra na mostě od B. Martinů (2021, dirigent F. Urban), operu Dialogy karmelitek skladatele F. Poulenca (2022, dirigent P. Červák) a další (vše produkce Komorní opery hudební fakulty JAMU). V roce 2022 se v rámci Olomouckých barokních slavnostní uvedla zpěvohra Dráteník od F. Škroupa v mojí režii a dramaturgické úpravě. Na ZUŠ Veveří jsem zrežírovala operu Psí svět autorů O. Kyase a P. Drábka (2022, dirigent J. Bělohlávek) a pod souborem Ensemble Opera Diversa cykly minioper Labské horroroperry (2019) a Manželské miniopery (2021) téže autorů.
Jako operní režisérka se nezabývám pouze hudebně-dramatickými díly, ale například i autorskými divadelními projekty (námět, scénář, režie), jako například: zpěvohra Byla cesta ušlapaná (Divadlo Kolárka, 2014), pohádka Koupili si rybičku (Divadlo Kolárka, 2017), inscenace Třiďte odpad (JAMU, 2018) či inscenace na motivy povídky Divá Bára od B. Němcové V proudu (Divadlo Kolárka, 2018).
Kromě režijní práce se věnuji vlastní hudební tvorbě v kapele eLiška a také pedagogické činnosti napříč divadelními a hudebními obory, která mě nesmírně naplňuje.