MgA. Martin Kleibl

Vzdělání:

 • JAMU Brno: absolvent bakalářského, magisterského a doktorského programu; během studií získal vzdělání v klasické, jazzové i populární hudbě. 
 • Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien: magisterský program (třída Maria Gonziho a Waltera Grassmanna).
 • Studijního stáž: University of North Texas (jazzová třída Eda Sopha), se zkušenostim v indické, latinsko-americké a africké hudbě. 
 • Studijní stáž: dvouleté studium ve třídě Fritze Ozmece, pedagoga Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
 • Účast na řadě workshopů se špičkovými interprety.

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

 • ZUŠ Veveří: od r. 2005.
 • Jako jeden z nejvýraznějších hráčů své generace je zván ke spolupráci na projektech předních českých i zahraničních jazzových a populárních interpretů.
 • Zaměřuje se na experimentální hudbu – například spolupracoval se švýcarským Paul Klee Ensemble a slovenským Quasars Ensemble.
 • Svoji interpretační všestrannost rozvinul také na poli klasické hudby, a to zejména při sedmiletém angažmá ve Filharmonii Brno.
 • Hudbě pro bicí nástroje se věnuje v souboru OK Percussion Duo, který založil s prof. Martinem Opršálem, vedoucím Katedry bicích nástrojů JAMU.
 • Jako sólista či v ansámblech se představil ve většině zemí Evropy, v Japonsku a USA.
 • Pedagogicky působí na Katedře bicích nástrojů na JAMU.
 • Je firemním hráčem japonských Canopus Drums, italských Ufip Cymbals, amerických  Innovative Percussion a Evans Drumheads.

www.martinkleibl.com