Mgr. Magda Crháková

Vzdělání:

  • JAMU Brno: Sólový zpěv
  • Konzervatoř Brno: Sólový zpěv

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

  • V současnosti se věnuje pouze pedagogické práci.
  • 25 sezón sólistkou Janáčkovy opery Národního divadla Brno (nastudovala mnoho sopránových rolí nejrůznějších stylů českého i světového repertoáru, např. Rusalka, Terinka, Julie, Mařenka, Karolína, Blaženka, Liška Bystrouška, Micaela, Gilda, Rosina, Despina, Constance, Zerlina).
  • 2 sezóny sólistkou opery v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě (dříve Státní divadlo Zdeňka Nejedlého).
  • Vystupovala s českými i zahraničními orchestry u nás i v cizině.

Díky dlouholeté praxi divadelní, koncertní a nyní již i pedagogické kladu velký důraz na přirozenost projevu. Žák musí být v pohodě fyzické i psychické a cítit se při zpěvu stejně uvolněně jako při řeči. To je cílem mé práce, aby zpěv byl stejně přirozený jako řeč nebo dýchání. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je osvojení si základů pěvecké techniky a její rozvíjení podle věku, dispozic a vyspělosti jednotlivce. Každý je jiný a má jiné předpoklady. Nejde jen o techniku, ta je jen základem pro umělecké ztvárnění písní, jde o obsah a sdělení textu, vystižení charakteru skladby. Zpěv by měl přinášet radost účinkujícímu i posluchačům.